سازمان WES

سازمان WES

 

سازمان WES در سال ۱۹۷۴ در کانادا و آمریکا شروع به کار کرد. این سازمان غیر انتفاعی در زمینه ارزیابی مدارک تحصیلی بین المللی  با مطابقت دادن آن با سیستم آموزشی کانادا و آمریکا توانسته جایگاه ویژه ای در ارزیابی مدارک بدست بیاورد بطوریکه امروزه کانادا در امر مهاجرت، این سازمان را یکی از چندین سازمان معتبر برای ارزیابی مدارک معرفی کرده است.همچنین ارزیابی این سازمان برای اکثر دانشگاهها و سازمانهای مهندسی مورد تایید می باشد.

نکاتی پیرامون ارزیابی این سازمان:

  • نیازی به ارسال اصل مدارک نیست.
  • مدارک ارسالی باید مشخص و خوانا باشند.
  • مدارک درصورتی که فارسی باشند باید ترجمه رسمی گردند.
  • مدارک باید توسط دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده اید پلمپ شوند.
  • Refrence Number باید روی تمامی پاکت های ارسالی نوشته شود.
  • مدارک پس از پلمپ شدن می تواند توسط شما یا دانشگاه ارسال شود.
  • برای اداره مهاجرت نیاز به ارزیابی ECA و برای دانشگاهها یا سازمانهای مهندسی نیازمند ارزیابی CBC هستید.
  • بطور میانگین ۲۰ روز کاری از زمان رسیدن مدارک به وس طول می کشد تا مدارک شما ارزیابی شود.
  • نتیجه ارزیابی توسط وس بر اساس انتخاب شما به سازمانها یا دانشگاهها ارسال می گردد.