سومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰
اکسپرس اینتری کانادا
سومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰
۲۵ بهمن ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا
چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰
۲۵ بهمن ۱۳۹۸
در تاریخ ۱۳ فبریه (۲۴ بهمن ماه ۹۸) سومین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد موجود در سیستم EOI دعوت نامه ارسال گردید. تعداد دعوت نامه و مینیمم امتیاز به شرح زیر می باشد: OID:
  • دعوت نامه های ارسالی:۳۶۹ عدد
  • مینیمم امتیاز: ۷۰
EE:
  • دعوت نامه های ارسالی:۲۷۷ عدد
  • مینیمم امتیاز: ۷۰
کد ناکهایی که در کتگوری OID دعوت نامه دریافت نموده اند بشرح زیر می باشد: ۰۰۱۳, ۰۰۱۴, ۰۰۱۶, ۰۱۱۱, ۰۱۱۲, ۰۱۱۳,۰۱۱۴, ۰۱۲۱, ۰۱۲۲, ۰۱۲۵, ۰۱۳۲, ۰۲۱۲,۰۲۱۳, ۰۴۲۱, ۰۶۰۱, ۰۶۲۱, ۰۶۳۱, ۰۶۵۱,۰۷۱۱, ۰۷۱۲, ۰۷۱۴, ۰۷۳۱, ۰۸۱۱, ۰۸۲۱,۰۸۲۲, ۰۹۱۲, ۱۱۱۴, ۱۱۲۱, ۱۲۱۱, ۱۲۱۲,۱۲۱۵, ۱۲۲۱, ۱۲۲۲, ۱۲۲۳, ۱۲۲۴, ۱۲۲۵,۱۲۲۶, ۱۲۴۱, ۱۲۴۲, ۱۲۴۳, ۱۲۵۱, ۱۲۵۲,۲۱۳۴, ۲۱۴۴, ۲۱۴۸, ۲۱۶۱, ۲۲۳۳, ۲۲۳۴,۲۲۴۲, ۲۲۵۲, ۲۲۵۳, ۲۲۵۴, ۲۲۶۳, ۲۲۶۴,۲۲۷۲, ۲۲۸۱, ۲۲۸۲, ۲۲۸۳, ۳۲۱۱, ۳۲۱۲,۳۲۱۴, ۳۲۱۵, ۳۲۱۹, ۳۲۲۳, ۳۲۳۴, ۴۰۲۱,۴۰۳۳, ۴۱۵۱, ۴۱۵۲, ۴۱۶۱, ۴۱۶۳, ۴۱۶۴,۴۱۶۵, ۴۱۶۶, ۴۱۶۷, ۴۱۶۹, ۴۲۱۱, ۴۲۱۲,۴۲۱۴, ۴۲۱۴, ۴۲۱۵, ۴۲۱۶, ۶۲۲۱, ۶۲۳۵,۶۳۱۶, ۶۳۲۱, ۶۳۳۱, ۶۳۳۲, ۶۳۴۲, ۷۲۰۱,۷۲۰۴, ۷۲۳۱, ۷۲۳۴, ۷۲۴۱, ۷۲۴۲, ۷۲۴۴,۷۲۴۶, ۷۲۵۱, ۷۲۹۴, ۷۳۱۱, ۷۳۱۳, ۷۳۱۵,۷۳۲۲, ۷۳۳۵, ۷۳۸۴, ۹۲۱۲, ۹۲۳۲      
جهت اقدام ازطریق این برنامه گروه Apply4Canada از ابتدا همراه موکل خواهد بود و صفر تا صد مسیر را برای متقاضی هموار خواهد کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *