چهارمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰
اکسپرس اینتری کانادا
چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰
۹ اسفند ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا
پنجمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰
۹ اسفند ۱۳۹۸

چهارمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰
در تاریخ ۲۷ فبریه (۸ اسفندماه ۹۸) چهارمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد موجود در سیستم EOI دعوت نامه ارسال گردید. تعداد دعوت نامه و مینیمم امتیاز به شرح زیر می باشد: OID:
  • دعوت نامه های ارسالی:۲۷۵ عدد
  • مینیمم امتیاز: ۶۹
EE:
  • دعوت نامه های ارسالی:۳۰۱ عدد
  • مینیمم امتیاز: ۶۹
کد ناکهایی که در کتگوری OID دعوت نامه دریافت نموده اند بشرح زیر می باشد: ۰۰۱۳, ۰۰۱۴, ۰۰۱۶, ۰۱۱۱, ۰۱۱۲, ۰۱۱۳,۰۱۱۴, ۰۱۲۱, ۰۱۲۲, ۰۱۲۵, ۰۱۳۲, ۰۲۱۲, ۰۲۱۳, ۰۴۲۱, ۰۴۲۳, ۰۶۰۱, ۰۶۲۱, ۰۶۳۱,۰۶۵۱, ۰۷۱۱, ۰۷۱۴, ۰۷۳۱, ۰۸۲۱, ۰۹۱۲,۱۱۱۴, ۱۱۲۱, ۱۲۱۱, ۱۲۱۲, ۱۲۱۵, ۱۲۲۱,۱۲۲۲, ۱۲۲۳, ۱۲۲۴, ۱۲۲۵, ۱۲۲۶, ۱۲۴۱,۱۲۴۲, ۱۲۴۳, ۱۲۵۱, ۱۲۵۲, ۲۱۳۴, ۲۱۴۲,۲۱۴۴, ۲۱۴۸, ۲۱۶۱, ۲۲۲۲, ۲۲۳۳, ۲۲۳۴,۲۲۴۲, ۲۲۵۳, ۲۲۵۴, ۲۲۶۲, ۲۲۶۳, ۲۲۶۴,۲۲۸۱, ۲۲۸۲, ۲۲۸۳, ۳۲۱۱, ۳۲۱۲, ۳۲۱۴,۳۲۱۹, ۳۲۲۳, ۴۰۲۱, ۴۰۳۳, ۴۱۵۲, ۴۱۶۱,۴۱۶۳, ۴۱۶۴, ۴۱۶۵, ۴۱۶۶, ۴۲۱۱, ۴۲۱۲,۴۲۱۴, ۴۲۱۴, ۴۲۱۵, ۶۲۲۱, ۶۲۲۲, ۶۲۳۵,۶۳۱۶, ۶۳۲۱, ۶۳۳۲, ۶۳۴۲, ۷۲۴۵, ۷۲۴۶,۷۲۵۱, ۷۲۹۴, ۷۳۰۵, ۷۳۱۲, ۷۳۱۵, ۷۳۲۱,۸۲۵۵, ۹۲۱۲, ۹۲۳۱, ۹۲۳۲      
جهت اقدام ازطریق این برنامه گروه Apply4Canada از ابتدا همراه موکل خواهد بود و صفر تا صد مسیر را برای متقاضی هموار خواهد کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *