۹ خرداد ۱۳۹۹

ششمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

ششمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰   در تاریخ ۲۸ می  ۲۰۲۰ (۸ خردادماه ۹۹) ششمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد […]
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
Canadian Financial

افزایش هزینه برنامه های مهاجرتی کانادا

در تاریخ ۹ اپریل (۲۱ فروردین ماه ۹۹) اداره مهاجرت کانادا طی بیانیه ای اعلام نمود که از ساعت ۹ صبح، ۳۰ اپریل ۲۰۲۰ هزینه پرونده […]
۸ فروردین ۱۳۹۹

پنجمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

  در تاریخ ۲۶ مارچ (۷ فروردین ماه ۹۹) پنجمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در دسته بندی OID به […]
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

پنجمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۴ مارچ  (۱۴ اسفندماه ماه ۱۳۹۸)،پنجمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۳۹۰۰ دعوت نامه ارسال شد. کمترین […]