۱ اسفند ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۱۹ فبریه  (۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸)،چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۴۵۰۰ دعوت نامه ارسال شد که […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۸

سومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۱۳ فبریه (۲۴ بهمن ماه ۹۸) سومین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

سومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۵ فبریه  (۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸)،سومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۳۵۰۰ دعوت نامه ارسال شد. کمترین […]
۱۰ بهمن ۱۳۹۸

کانادا در لیست بهترین کشورهای جهان

برای پنج سال متوالی مردم کشورهای مختلف، کانادا را بعنوان یکی از بهترین کشورهای جهان انتخاب کرده اند. براساس نظرسنجی صورت گرفته، کانادا در رده اول […]