۲۴ دی ۱۳۹۸

دومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

دومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰     در تاریخ ۱۳ ژانویه (۲۳ دی ماه ۹۸) دومین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام […]
۲۰ دی ۱۳۹۸

اولین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

اولین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰     در تاریخ ۹ ژانویه (۱۹ دی ماه ۹۸) اولین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام […]
۱۹ دی ۱۳۹۸

تسلیت دولت کانادا به کشته شدگان پرواز ۷۵۲

تسلیت دولت کانادا به کشته شدگان پرواز ۷۵۲   پارلمان کانادا به احترام کشته‌شدگان کانادایی ایرانی‌تبار پرواز شماره ۷۵۲ پرچم خود را نیمه افراشته کرد. تلویزیون […]
۱۷ دی ۱۳۹۸

آزمون ارزشهای کبک

آزمون ارزشهای کبک       طبق پیش بینی ها  از ابتدای سال ۲۰۲۰ دولت کبک اقدام به بررسی و انتخاب مهاجر از طریق سامانه آریما […]