اکسپرس اینتری

۱ اسفند ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۱۹ فبریه  (۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸)،چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۴۵۰۰ دعوت نامه ارسال شد که […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

سومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۵ فبریه  (۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸)،سومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۳۵۰۰ دعوت نامه ارسال شد. کمترین […]
۴ بهمن ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

نگاهی به دراوهای اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹

سال ۲۰۱۹، از زمان معرفی سیستم اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۵ تا به امروز تنها سالی بود که تعداد ITA صادر شده رکورد خاصی را بجا […]
۳ بهمن ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

دومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

دومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰     در تاریخ ۲۲ ژانویه  (۲ بهمن ماه ۱۳۹۸)،دومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در […]