اکسپرس اینتری

۲۲ فروردین ۱۳۹۹
Canadian Financial

افزایش هزینه برنامه های مهاجرتی کانادا

در تاریخ ۹ اپریل (۲۱ فروردین ماه ۹۹) اداره مهاجرت کانادا طی بیانیه ای اعلام نمود که از ساعت ۹ صبح، ۳۰ اپریل ۲۰۲۰ هزینه پرونده […]
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

پنجمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۴ مارچ  (۱۴ اسفندماه ماه ۱۳۹۸)،پنجمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۳۹۰۰ دعوت نامه ارسال شد. کمترین […]
۱ اسفند ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۱۹ فبریه  (۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸)،چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۴۵۰۰ دعوت نامه ارسال شد که […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

سومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۵ فبریه  (۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸)،سومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۳۵۰۰ دعوت نامه ارسال شد. کمترین […]