ساسکاچوان

۸ فروردین ۱۳۹۹

پنجمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۲۶ مارچ (۷ فروردین ماه ۹۹) پنجمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در دسته بندی OID به افراد […]
۹ اسفند ۱۳۹۸

چهارمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۲۷ فبریه (۸ اسفندماه ۹۸) چهارمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد موجود […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۸

سومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۱۳ فبریه (۲۴ بهمن ماه ۹۸) سومین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد […]
۵ بهمن ۱۳۹۸

دراو های ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

استان ساسکاچوان با راه اندازی سیستم EOI در سال ۲۰۱۸ نحوه انتخاب کاندیداهای خود را شبیه به اکسپرس اینتری نمود و تا بحال بر اساس کاندیداهای موجود […]