ساسکاچوان

۱۷ مهر ۱۳۹۸

سیزدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

  سیزدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹       در تاریخ ۸ اکتبر (۱۶ مهرماه ۹۸) سیزدهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان […]
۱۱ مهر ۱۳۹۸

دوازدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

  دوازدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹     در تاریخ ۲ اکتبر (۱۰ مهرماه ۹۸) دوازدهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام […]
۴ مهر ۱۳۹۸

یازدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

در تاریخ ۲۵ سپتامبر (۳ مهرماه ۹۸) یازدهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE […]
۲۸ شهریور ۱۳۹۸

تغییرات بزرگ در لیست مشاغل ساسکاچوان

تغییرات بزرگ در لیست مشاغل ساسکاچوان       طبق پیش بینی های انجام شده بالاخره استان ساسکاچوان در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ (۲۷ شهریور ۹۸)، […]