ساسکاچوان

۲۴ دی ۱۳۹۸

دومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

دومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰     در تاریخ ۱۳ ژانویه (۲۳ دی ماه ۹۸) دومین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام […]
۲۰ دی ۱۳۹۸

اولین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

اولین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰     در تاریخ ۹ ژانویه (۱۹ دی ماه ۹۸) اولین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام […]
۳۰ آذر ۱۳۹۸

نوزدهمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

در تاریخ ۲۰ دسامبر (۲۹ آذر ماه ۹۸) نوزدهمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد […]
۲۷ آذر ۱۳۹۸
سیستم اموزشی کانادا

چه مقدار پول برای تحصیل در کانادا داشته باشیم؟

کانادا مقصد دانشجویانی از سراسر جهان می باشد و روشهای اقامتی بعد از تحصیل آن، همیشه مورد استقبال دانشجویان بین المللی بوده است. در این مقاله […]