ساسکاچوان

۲۸ فروردین ۱۳۹۸

چهارمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

چهارمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹   در تاریخ ۱۷ آپریل ۲۰۱۹  (۲۸ فرودین ماه ۱۳۹۸ ) چهارمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان […]
۲۸ فروردین ۱۳۹۸

دومین تغییر در لیست شغل های مورد نیاز استان ساسکاچوان

دومین تغییر در لیست شغل های مورد نیاز استان ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹   امروز ۱۷ اپریل ۲۰۱۹ مصادف با ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ استان ساسکاچوان دومین […]
۱۵ فروردین ۱۳۹۸

تغییر در لیست شغل های مورد نیاز استان ساسکاچوان

تغییر در لیست شغل های مورد نیاز استان ساسکاچوان امروز ۴ آپریل ۲۰۱۹ مصادف با ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ طبق اعلام رسمی سایت مهاجرت استان ساسکاچوان تغییرات […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۷

سومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

در تاریخ ۶ مارچ (۱۵ اسفندماه) سومین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به […]