۸ فروردین ۱۳۹۹

پنجمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۲۶ مارچ (۷ فروردین ماه ۹۹) پنجمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در دسته بندی OID به افراد […]
۱۵ اسفند ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

پنجمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۴ مارچ  (۱۴ اسفندماه ماه ۱۳۹۸)،پنجمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۳۹۰۰ دعوت نامه ارسال شد. کمترین […]
۹ اسفند ۱۳۹۸

چهارمین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۲۷ فبریه (۸ اسفندماه ۹۸) چهارمین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد موجود […]
۱ اسفند ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۱۹ فبریه  (۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸)،چهارمین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۴۵۰۰ دعوت نامه ارسال شد که […]
۲۵ بهمن ۱۳۹۸

سومین دراو ساسکاچوان در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۱۳ فبریه (۲۴ بهمن ماه ۹۸) سومین دراو در برنامه نیروی کار حرفه ای ساسکاچوان انجام شد و در ۲ دسته بندی OID و EE به افراد […]
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

سومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

در تاریخ ۵ فبریه  (۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸)،سومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در این دراو تعداد ۳۵۰۰ دعوت نامه ارسال شد. کمترین […]
۱۰ بهمن ۱۳۹۸

کانادا در لیست بهترین کشورهای جهان

برای پنج سال متوالی مردم کشورهای مختلف، کانادا را بعنوان یکی از بهترین کشورهای جهان انتخاب کرده اند. براساس نظرسنجی صورت گرفته، کانادا در رده اول […]
۵ بهمن ۱۳۹۸

دراو های ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

استان ساسکاچوان با راه اندازی سیستم EOI در سال ۲۰۱۸ نحوه انتخاب کاندیداهای خود را شبیه به اکسپرس اینتری نمود و تا بحال بر اساس کاندیداهای موجود […]
۴ بهمن ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

نگاهی به دراوهای اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۹

سال ۲۰۱۹، از زمان معرفی سیستم اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۵ تا به امروز تنها سالی بود که تعداد ITA صادر شده رکورد خاصی را بجا […]
۳ بهمن ۱۳۹۸
اکسپرس اینتری کانادا

دومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰

دومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰     در تاریخ ۲۲ ژانویه  (۲ بهمن ماه ۱۳۹۸)،دومین دراو اکسپرس اینتری در سال ۲۰۲۰ انجام شد. در […]