تبدیل CLB

جدول تبدیل CLB

 

 

واحد سنجش و معیار سطح زبان در کانادا CLB می باشد.

CLB مخفف عبارت Canadian Language Benchmark می باشد.حدود دو سوم مردم کانادا به زبان انگلیسی و الباقی آنها به زبان فرانسه صحبت می کنند.

دو زبان انگلیسی و فرانسه ،زبان رسمی این کشور بوده و برخی از مردم به هر دو زبان تسلط دارند و در برخی استانها بخصوص کبک ،زبان فرانسه بعنوان زبان اول مورد استفاده قرار می گیرد.

متقاضیان مهاجرت و یا تحصیل در کانادا باید اقدام به یادگیری یکی از زبان های انگلیسی و یا فرانسه نمایند .

همچنین متقاضیان باید جهت محاسبه امتیاز برنامه مهاجرتی نمرات مدارک آزمونهای IELTS ,TEF,TCF CANADA  را به CLB معادل سازی نمایند.

جدول زیر راهنمای تبدیل و معادل سازی نمرات آزمون IELTS ,TEF,TCF CANADA به CLB می باشد.

 


جهت تبدیل آنلاین نمره ایلتس به CLB  اینجا کلیک کنید


جدول تبدیل CLB به IELTS

CLBWriting ReadingListeningSpeaking
۱۰۷.۵۸۸.۵۷.۵
۹۷۷۸۷
۸۶.۵۶.۵۷.۵۶.۵
۷۶۶۶۶
۶۵.۵۵۵.۵۵.۵
۵۵۴۵۵
۴۴۳.۵۴.۵۴

 

جدول تبدیل CLB به TEF

CLBWriting ReadingListeningSpeaking
۱۰۳۹۳-۴۱۵۲۶۳-۲۷۷۳۱۶-۳۳۳۳۹۳-۴۱۵
۹۳۷۱-۳۹۲۲۴۸-۲۶۲۲۹۸-۳۱۵۳۷۱-۳۹۲
۸۳۴۹-۳۷۰۲۳۳-۲۴۷۲۸۰-۲۹۷۳۴۹-۳۷۰
۷۳۱۰-۳۴۸۲۰۷-۲۳۲۲۴۹-۲۷۹۳۱۰-۳۴۸
۶۲۷۱-۳۰۹۱۸۱-۲۰۶۲۱۷-۲۴۸۲۷۱-۳۰۹
۵۲۲۶-۲۷۰۱۵۱-۱۸۰۱۸۱-۲۱۶۲۲۶-۲۷۰
۴۱۸۱-۲۲۵۱۲۱-۱۵۰۱۴۵-۱۸۰۱۸۱-۲۲۵

 

جدول تبدیل CLB به TCF CANADA

CLBWriting ReadingListeningSpeaking
۱۰۱۶-۲۰
۵۴۹-۶۹۹ ۵۴۹-۶۹۹ ۱۶-۲۰
۹۱۴-۱۵ ۵۲۴-۵۴۸ ۵۲۳-۵۴۸ ۱۴-۱۵
۸۱۲-۱۳۴۹۹-۵۲۳ ۵۰۳-۵۲۲۱۲-۱۳
۷۱۰-۱۱۴۵۳-۴۹۸۴۵۸-۵۰۲ ۱۰-۱۱
۶۷-۹۴۰۶-۴۵۲ ۳۹۸-۴۵۷۷-۹
۵۶۳۷۵-۴۰۵ ۳۶۹-۳۹۷۶
۴۴-۵۳۴۲-۳۷۴۳۳۱-۳۶۸۴-۵