اخذ مجوز شغلی

دسته بندی مشاغل در بازار کار کانادا
از یک لحاظ شغل ها را در کانادا میتوان به دودسته تقسیم کرد:

-مشاغل غیر نظام مند یا N-Regulated Occupations

-مشاغل نظام مند یا Regulated Occupations (حرفه ها یا Trade ها هم جزو این دسته از مشاغل هستند)

مشاغل غیر نظام مند یا N-Regulated Occupations
یک شغل یا حرفه (trade )غیر نظام مند به شغلی اطلاق می شود که جهت اشتغال در آن شغل یا حرفه ازلحاظ قانونی نیازی به اخذ گواهینامه (certification ) وجود نداشته باشد.
مشاغل نظام مند یا Regulated Occupations
شغل نظام مند به شغلی اطلاق میشود که تحت نظارت قوانین استانی - از طریق یک سازمان حرفه ای (professional organization )یا یک هیئت ناظر (body regulatory ) قرار دارد.
اخذ مجوز های شغلی مورد نیاز استان ساسکاچوان
استان ساسکاچوان جهت ارزیابی مدارک حرفه ای نیروی متخصص مورد نیازش در بعضی از مشاغل اقدام به شرط اخذ گواهی از مراکز مربوطه نموده است. که جز شروط اصلی برای اقدام از طریق نیروی متخصص این استان می باشد.
  • عقد قرارداد
  • تهیه و ارسال چک لیست مدارک و اطلاعات لازم براساس شرایط هر پرونده
  • بررسی و رفع اشکال کلیه مدارک و اطلاعات براساس آخرین قوانین مهاجرتی
  • تکمیل پروفایل و پرداخت هزینه ها
  • تهیه و ارسال چک لیست مدارک و اطلاعات لازم جهت ارسال مدارک
  • پیگیری مستمر و مستند از روند بررسی پرونده
Categories
  • APEGS
  • CIPS
  • انجمن کشاورزی
  • کالج روانشناسان
جهت ارتباط با ما و آگاهی از شرایط و عقد قرارداد همین الان در واتساپ یا تلگرام به پیام دهید.

تلگرام

در واتساپ به ما پیام دهید.

ارسال پیام

واتساپ

در واتساپ به ما پیام دهید.

ارسال پیام