امتیاز شماری آنلاین ساسکاچوان

امتیازشماری آنلاین ساسکاچوان

جهت مشاهده لیست مشاغل ممنوع شده استان  اینجا کلیک کنید


 

مشخصات خود را وارد کنید


 
 
جهت اقدام ازطریق این برنامه گروه Apply4Canada از ابتدا همراه موکل خواهد بود و صفر تا صد مسیر را برای متقاضی هموار خواهد کرد.