برنامه تجربه کانادایی

برنامه تجربه کانادایی یا (Canadian Experience Class)

این برنامه برای نیروهای متخصصی که تجربه کار در کانادا دارند مناسب بوده و همچنین برای دانشجویانی که پس از تحصیل اجازه کار دارند یکی از برنامه های پرطرفدار برای گرفتن PR محسوب می گردد.

حداقل شرایط این برنامه:

  • دارا بودن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه حداقل در سطح CLB 7 برای مشاغل گروه 0 و A
  • دارا بودن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه حداقل در سطح CLB 5 برای مشاغل گروه B
  • تاریخ انقضا مدرک زبان باید تا زمان اقدام برای PR اعتبار داشته باشد
  • حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت کانادایی یا معادل آن بصورت پاره وقت در 3 سال قبل از درخواست در گروه مشاغل 0 یا A یا B
  • نیاز به تحصیلات خاصی نمی باشد اما داشتن مدرک تحصیلی کانادایی یا معادل بین المللی آن می تواند امتیاز شما در پول اکسپرس را افزایش دهد
  • برای این برنامه نباید قصد زندگی در کبک را داشته باشید.