خدمات ویزای تحصیلی

قیمت های مناسب و راهکار های حرفه ای ما در راه مهاجرت شما

اخذ ویزای تحصیلی

انجام صفر تا صد پروسه

توضیحات بیشتر

مشاوره تحصیلی اپلای و ویزا

متفاوت تر و کامل تر از همیشه مشاوره بگیرید

توضیحات بیشتر
تبدیل نمره ایلتس به CLB

واحد سنجش و معیار سطح زبان در کانادا CLB می باشد.

محاسه آنلاین امتیاز

اولین قدم در راه مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص اطلاع از شرایط امتیازی خود در آن برنامه می باشد