خدمات ویژه

قیمت های مناسب و راهکار های حرفه ای ما در راه مهاجرت شما

طراحی وب سایت

طراحی وب سایت باتوجه به رزومه شما

توضیحات بیشتر

ارزیابی WES

انجام صفر تا صد پروسه

توضیحات بیشتر

اخذ مجوز شغلی

انجام صفر تا صد پروسه

توضیحات بیشتر
تبدیل نمره ایلتس به CLB

واحد سنجش و معیار سطح زبان در کانادا CLB می باشد.

محاسه آنلاین امتیاز

اولین قدم در راه مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص اطلاع از شرایط امتیازی خود در آن برنامه می باشد