نیروی متخصص فدرال

معمولا متقاضیانی که سابقه کار در کانادا را ندارند باید از طریق برنامه نیروی متخصص فدرال در سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری شرکت نمایند.

برای واجد شرایط بودن در برنامه اکسپرس اینتری باید ابتدا در سیستم امتیاز بندی برنامه نیروی متخصص فدرال ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز موجود را کسب نمایید و همچنین لازم است تا حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت در ناک-های سری0 وA وB داشته باشید. همچنین داشتن مدرک تحصیلی و ارائه نتایج یک آزمون بین المللی زبان، از شروط ورود به این سیستم است.

شما با مراجعه به صفحه امتیاز شماری آنلاین نیروی متخصص فدرال کانادا می توانید به صورت آنلاین امتیاز خود را محاسبه کنید.

سن

برای واجد شرایط بودن در برنامه اکسپرس اینتری باید ابتدا در سیستم امتیاز بندی برنامه نیروی متخصص فدرال ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز موجود را کسب نمایید و همچنین لازم است تا حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت در ناک-های سری0 وA وB داشته باشید. همچنین داشتن مدرک تحصیلی و ارائه نتایج یک آزمون بین المللی زبان، از شروط ورود به این سیستم است.

شما با مراجعه به صفحه امتیاز شماری آنلاین نیروی متخصص فدرال کانادا می توانید به صورت آنلاین امتیاز خود را محاسبه کنید.

سن متقاضیامتیاز
18 الی 3512
3611
3710
389
398
407
416
425
434
443
45 2
461
47 به بالا0
تحصیلات

برای واجد شرایط بودن در برنامه اکسپرس اینتری باید ابتدا در سیستم امتیاز بندی برنامه نیروی متخصص فدرال ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز موجود را کسب نمایید و همچنین لازم است تا حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت در ناک-های سری0 وA وB داشته باشید. همچنین داشتن مدرک تحصیلی و ارائه نتایج یک آزمون بین المللی زبان، از شروط ورود به این سیستم است.

شما با مراجعه به صفحه امتیاز شماری آنلاین نیروی متخصص فدرال کانادا می توانید به صورت آنلاین امتیاز خود را محاسبه کنید.

مقطع تحصیلیامتیاز
دیپلم5
مدرک پس از دیپلم یک ساله15
مدرک پس از دیپلم دو ساله19
مدرک دانشگاهی حداقل سه ساله یا لیسانس21
2 مدرک تحصیلی پس از دبیرستان که حداقل یکی سه ساله باشد22
فوق لیسانس23
دکتری25
سطح زبان اول

مشاهده جداول CLB

سطح زبانSpeakingListeningReadingWriting
CLB 74444
CLB 85555
CLB 9 به بالا6666
سطح زبان دوم
سطح زبان دومامتیاز
حداقل CLB 5 در هرکدام از مهارتهای چهارگانه4
سابقه کار
سابقه کار در ده سال گذشتهامتیاز
1 سال9
2 تا 3 سال11
4 تا 5 سال13
6 سال به بالا15
تطبیق پذیری
تطبیق پذیریامتیاز
سابقه تحصیلات در کانادا5
سابقه کار در کانادا10
سابقه تحصیلات همسر در کانادا5
سابقه کار همسر در کانادا5
سطح زبان همسر حداقل CLB 45
پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی5
خویشاوند در کانادا 5
پیشنهاد شغلی در کانادا
در صورت داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرما در کانادا 10 امتیاز به شما تعلق میگیرد.
تطبیق پذیریامتیاز
سابقه تحصیلات در کانادا5
سابقه کار در کانادا10
سابقه تحصیلات همسر در کانادا5
سابقه کار همسر در کانادا5
سطح زبان همسر حداقل CLB 45
پیشنهاد کار از کارفرمای کانادایی5
خویشاوند در کانادا 5
Categories
  • نیروی متخصص اکسپرس اینتری
  • نیروی متخصص ساسکاچوان
  • نیروی متخصص کبک