محاسبه آنلاین امتیاز

اولین قدم در راه مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص کانادا اطلاع از شرایط امتیازی خود در آن برنامه می باشد.وارد شوید و رایگان امتیازشماری کنید

نیروی متخصص کبک

محاسبه آنلاین امتیاز

شروع

نیروی متخصص ساسکاچوان

محاسبه آنلاین امتیاز

شروع

نیروی متخصص اکسپرس اینتری

محاسبه آنلاین امتیاز

شروع

نیروی متخصص فدرال

محاسبه آنلاین امتیاز

شروع
تبدیل نمره ایلتس به CLB

واحد سنجش و معیار سطح زبان در کانادا CLB می باشد.